iconInleiding

In deze paragraaf geven we aan of de begrotingsbudgetten voldoende zijn om het beleid uit

te voeren. Ook geven we een indicatie van het onderhoudsniveau. U leest de risico's voor kapitaalgoederen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).