iconKengetallen

Voor het onderhoud voor de verschillende kapitaalgoederen hebben we onderhoudsbudgetten in de begroting staan (kolom benodigd jaarbudget). Volgens het BBV nemen we de onderstaande informatie op over het onderhoud van kapitaalgoederen:

Omschrijving

Stand voorziening 31-12-2021

Benodigde jaarbudget

Jaarlijks gereserveerd bedrag

Omvang bezuinigings- maatregelen

Omvang achterstallig onderhoud

Onderhoud gebouwen

2.404

854

864

n.v.t.

n.v.t.

Wegen

n.v.t.

5.223

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Openbaar groen

n.v.t.

3.063

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Riolering

624

3.413

989

n.v.t.

n.v.t.

Afval

-

3.253

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Begraafplaatsen

2.249

485

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Materieel

n.v.t.

818

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totalen

5.277

17.109

1.854

Bedragen in €