iconOnderhoud afvalvoorzieningen

We werken volgens het 'Grondstoffenplan'. Voor de inzameling van restafval en grondstoffen staan in iedere kern gemeentelijke ondergrondse verzamelcontainers.

Stand van zaken onderhoud

  • Voor vervangingen hanteren we een vervangingsplan.
  • De kapitaallasten van de (vervangings)investeringen dekken we uit de afvalstoffenheffing.

Relevante ontwikkelingen

We vervangen in 2022 ondergrondse restafval- en textielcontainers volgens de vervangingsplanning.

Financiën

Voor 2022 staat voor € 171.300 aan vervangingsinvesteringen gepland. De dekking komt vanuit de afvalstoffenheffing. Het vervangingsbedrag is toereikend en opgenomen binnen deelprogramma 3B Duurzaamheid (2.1.3).