iconOnderhoud gebouwen

Het beleidskader voor het onderhoud van gebouwen is de 'Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) 2019-2048'. Deze actualiseren we iedere 4 jaar. Dat doen we weer in 2023.

Stand van zaken onderhoud

We voeren het onderhoud doelmatig uit. De gebouwen hebben een redelijke tot goede staat van onderhoud.In de onderhoudsvoorziening hebben we 31 gebouwen.

Relevante ontwikkelingen

We verduurzamen de komende jaren de 4 gemeentelijke sporthallen. Meer hierover leest u in deelprogramma's 2B Aantrekkelijke leefomgeving en 3B Duurzaamheid.

Financiën

De jaarlijkse storting in de egalisatievoorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en

sportaccommodaties is op basis van de geïnventariseerde onderhoudsbehoefte in de begrotingopgenomen. De gemeentelijke gebouwen zijn financieel opgenomen onder: