iconOnderhoud materieel

Materieel is nodig voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het beheer van de openbare ruimte. Voor het vervangen van materieel vormen de afschrijvingstermijnen in de 'Financiële verordening Bronckhorst 2017'de basis.

Stand van zaken

Voor de aanschaf en vervanging van materieel gebruiken we een vervangingsplanning die we periodiek actualiseren. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: een passend machinepark bij het huidige werkpakket met een doorkijk naar ontwikkelingen in de openbare ruimte, een efficiënte inzet van materieel en personeel en zo duurzaam mogelijk.

Relevante ontwikkelingen

We vervangen in 2022 een snippercombinatie, materieel voor gladheidbestrijding, tractoren, voertuigen en aanbouwwerktuigen.

Financiën

Voor 2022 staat voor € 71.000 aan vervangingsinvesteringen gepland. De kapitaallasten van deze investeringen zijn opgenomen binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).