iconOnderhoud wegen

In het wegbeheerssysteem volgen we de staat van al onze (verharde) wegen (853 km). Dit systeem geeft richting aan de meerjarenonderhoudsplanning.

Stand van zaken onderhoud

We kiezen ieder jaar welke wegen we onderhouden en welke schades we moeten repareren om onze wegen veilig te houden. We prioriteren op basis van veiligheid, budget, risico’s en functie van de weg.

Relevante ontwikkelingen

We onderhouden de wegen op basis van het 'Programma Wegenonderhoud 2020-2025'. We bekijken voor iedere situatie welk onderhoud voorrang heeft, maatwerk dus. Veiligheid staat daarbij voorop. Belangrijke doorgangswegen vragen bijvoorbeeld meer onderhoud dan wegen die minder vaak gebruikt worden. Dit is 1 van de speerpunten van het coalitieakkoord ‘Gewoon doen’. Ook verrichten we “klein onderhoud” om vervolgschades en kapitaalvernietiging te voorkomen.

Financiën

Het totale budget voor onderhoud wegen is € 5,2 miljoen. Op basis van het 'Programma Wegenonderhoud 2020-2025' hebben we jaarlijks € 1,9 miljoen voor wegenonderhoud. Hiermee houden we de asfalt- en klinkerwegen veilig en zorgen we dat we geen kapitaal vernietigen. Het overige budgetis nodig voor bermen, onkruidbestrijding en gladheidsbestrijding. Het onderhoudsbudget voor de wegen is opgenomen binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).