iconInleiding

We nemen deel in samenwerkingsverbanden waarbij we een bestuurlijke invloed kunnen uitoefenen en waaraan we financieel kunnen bijdragen. Dit heet 'verbonden partijen' in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). We nemen deel in 6 gemeenschappelijke regelingen en in 7 bedrijven. We nemen daarnaast deel in stichtingen en verenigingen vanuit onze ambitie.