iconWe nemen deel in stichtingen en verenigingen

We nemen zowel bestuurlijk als financieel deel in 2 stichtingen en verenigingen. We zijn niet wettelijk verplicht deel te nemen. Debijdrage kent geen verplichtend karakter, zoals dat bij samenwerkingsverbanden wel zo is. We doen hierin vrijwillig mee vanuit ambitie.

We nemen deel in de volgende stichtingen en verenigingen:

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en belang

Gemeenten collectief en individueel bijstaan bij de uitvoering van hun bestuurstaken.

Partijen

Alle 355 Nederlandse gemeenten. Daarnaast zijn Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius en Aruba lid

Vertegenwoordiging

Stemrecht via de Algemene ledenvergadering, geen vertegenwoordiging in het bestuur van de VNG

Risico's

-

Onderwerpen 2022

De verenigingsstrategie ‘Gemeenten 2024’ is leidend. Richting een nieuw kabinet zal dat met name gaan over de financiële positie van gemeenten en de structurele verankering van de positie van gemeenten in de interbestuurlijke verhoudingen. Naast belangenbehartiging ondersteunt de VNG ook gemeenten in de uitvoering. Nieuwe onderwerpen in de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering voor 2022 zijn o.a. de gemeentelijke kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg, publieke gezondheid en de fysieke leefomgeving

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Gewogen inwonerbijdrage en bijdrage voor diensten

Bedragen in €

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bijdrage van Bronckhorst

144.130

155.722

158.369

Bijdrage per inwoner

3,98

4,32

4,39

Eigen vermogen

62.377.000

NB

NB

Vreemd vermogen

74.248.000

NB

NB

Resultaat

-16.000

-4.744.000

-4.526.000

Euregio

Euregio

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Gronau (Dld)

Doelstelling en belang

Grensoverschrijdende samenwerking bevorderen, ondersteunen en coördineren. Een belangrijke taak is de coördinatie van Europese en grensoverschrijdende subsidies (Interreg-programma).

Partijen

Gemeenten in Nederland (Oost-Gelderland en Twente) en Duitsland (Kreis Borken e.o.)

Vertegenwoordiging

De Euregioraad kent in totaal 84 leden. De leden worden benoemd op basis van een politiek-regionale verdeelsleutel. Daarbij wordt binnen het Duitse en Nederlandse gebied rekening gehouden met de bevolkingscijfers. De in de Euregioraad vertegenwoordigde partijen vormen grensoverschrijdende fracties.

Risico's

-

Onderwerpen 2022

voorbereiding nieuwe Interreg ronde en borgen mogelijkheden voor Brockhorst en de Acherhoek daarin succesvol aanvragen te kunnen doen

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bijdrage van Bronckhorst

10.501

10.455

10.406

Bijdrage per inwoner

0,29

0,29

0,29

Eigen vermogen

2.063.948

NB

NB

Vreemd vermogen

23.389.023

NB

NB

Resultaat

241.260

85.415

NB