iconInleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in onze nieuwe en meest relevante risico’s en de ontwikkeling van risicobeheersing. De coronapandemie heeft ons geleerd dat we de coronarisico’s goed in beeld hebben en op in kunnen spelen door telkens in mogelijke scenario’s te denken zoals het Centraal Planbureau (CPB) dat ook doet.