iconKerngegevens

Maatstaven

1-1-2021

1-1-2021

1-1-2022

Schatting

Werkelijk

Schatting

Sociale structuur

Aantal inwoners

35.884

36.083

36.120

van 0 t/m 17 jaar

5.986

6.079

5.850

van 18 t/m 64 jaar

20.317

20.379

20.380

van 65 t/m 74 jaar

5.441

5.480

5.540

van 75 t/m 84 jaar

3.127

3.079

3.265

van 85 jaar en ouder

1.013

1.066

1.085

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

334

296

298

Pw (Participatiewet incl. bbz (voorheen Wwb)

293

265

270

Periodieke uitkeringen ingevolge de IOAW

39

28

25

Periodieke uitkeringen ingevolge de IOAZ

2

3

3

Aantal leerlingen

Leerlingen Voortgezet Onderwijs

377

330

330

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente

28.642

28.642

28.642

ha

Land

28.347

28.348

28.348

ha

Binnenwater

295

294

294

ha

Lengte van wegen

847,50

852,50

852,50

km

Asfaltwegen

496,00

498,00

498,00

km

Betonwegen (buitengebied)

6,50

6,50

6,50

km

Klinkerwegen

166,00

166,00

166,00

km

Zandwegen

179,00

182,00

182,00

km

Verharde wegen (asfalt- beton en klinkerwegen):

666,00

670,50

670,50

km

In de kom

156,00

157,00

157

km

Buiten de kom

510,00

513,50

513,5

km

Groenbeheer binnen de bebouwde kom

Bomen

13.500

13.311

13.311

st

Bermen

120.000

121.398

121.398

m2

Gazons

532.000

518.800

518.800

m2

Bosplantsoen

260.000

255.569

255.569

m2

Hagen

14.000

13.933

13.933

m1

Plantsoen

101.000

99.603

99.603

m2

Aantal woningen (BAG code en -gebruiksdoel)

01 woonfunctie

16.360

16.213

16.286

11 bijeenkomstfunctie

203

198

199

31 gezondheidszorgfunctie

582

508

541

41 industriefunctie

1.781

1.750

1.769

51 kantoorfunctie

241

238

237

61 logiesfunctie

500

446

449

71 onderwijsfunctie

35

35

35

76 sportfunctie

50

48

49

81 winkelfunctie

355

351

351

91 overige gebruiksfunctie

690

690

691