icon1B Toegang en individuele voorzieningen

V_1B  TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Lasten

Baten

Saldo

6-2  Wijkteams

1.472

5

-1.466

6-3  Inkomensregelingen

6.613

5.398

-1.215

6-4  Begeleide participatie

4.966

954

-4.012

6-5  Arbeidsparticipatie

1.336

-20

-1.356

6-6  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.197

11

-1.186

6-71  Maatwerk dienstverlening 18+

8.784

430

-8.354

6-72  Maatwerk dienstverlening 18-

6.660

-

-6.660

6-81  Geëscaleerde zorg 18+

77

-

-77

6-82  Geëscaleerde zorg 18-

1.013

-

-1.013

Totaal

32.119

6.778

-25.341