icon 4A Besturen

4A  BESTUREN

Lasten

Baten

Saldo

0-1  Bestuur

2.018

-

-2.018

0-2  Burgerzaken

1.270

345

-926

Totaal

3.288

345

-2.943