iconAlgemene dekkingsmiddelen

AD_AU  Algemene uitkering

Lasten

Baten

Saldo

0-7  Algemene uitkering ov.uitk.Gemeentefonds

-

54.806

54.806

Totaal

-

54.806

54.806

AD_DIV  Dividenden

Lasten

Baten

Saldo

0-5D  Treasury, dividenden

4

410

406

Totaal

4

410

406

AD_LOKHEF  Lokale heffingen

Lasten

Baten

Saldo

0-61  OZB woningen

414

5.668

5.255

0-62  OZB niet-woningen

92

2.530

2.438

0-64  Belastingen overig

28

125

97

Totaal

534

8.323

7.789

AD_OV  Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Baten

Saldo

0-8  Overige baten en lasten

1.434

20

-1.414

Totaal

1.434

20

-1.414

AD_RENTE  Saldo financieringsfunctie rente

Lasten

Baten

Saldo

0-5R  Treasury, rente

694

746

51

Totaal

694

746

51