iconInleiding

Per programma laten we in overzichten zien welke taakvelden binnen een deelprogramma vallen met daarbij de baten en lasten voor 2022. De overzichten (vanuit de financiële administratie) zijn informatief bedoeld. De inhoud van de taakvelden is in overeenstemming met het BBV waarmee de vergelijkbaarheid met de overige gemeenten wordt beoogd.