iconEvert Blaauw - wethouder GBB (1e loco)

Dienstbare overheid, verbindend werken

  • Burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing (gebiedsambtenaren)
  • Vitale kernen
  • Wonen
  • Verduurzaming woningvoorraad
  • Sport, cultuur, vrijwilligersbeleid, bibliotheekwerk, diversiteit
  • Zorg (Jeugd, Wmo, volksgezondheid)
  • Armoedebeleid

Gebiedsbestuurder voor Bronckhorst West