iconMarianne Besselink - burgemeester

Demografische ontwikkeling

  • Openbare orde en veiligheid
  • Handhaving
  • Communicatie algemeen
  • Bedrijfsvoering (P&O, I&A, facilitaire zaken en dienstverlening)
  • Recreatie, toerisme en evenementenbeleid
  • Burgerzaken
  • Algemeen Bestuur Regio Achterhoek