iconBaten en lasten 2022-2025 per programma

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Programma

Zorg en ondersteuning

baten

6.778

6.758

6.758

6.758

lasten

35.339

35.307

35.320

35.288

saldo

-28.561

-28.548

-28.561

-28.529

Wonen en leefomgeving

baten

7.781

7.368

8.429

8.452

lasten

27.104

25.551

26.388

26.451

saldo

-19.323

-18.183

-17.959

-17.999

Bedrijvigheid en ontwikkeling

baten

4.494

4.552

4.554

4.459

lasten

6.281

5.811

5.812

5.804

saldo

-1.787

-1.259

-1.258

-1.345

Bestuur

baten

345

345

345

345

lasten

3.288

3.227

3.247

3.239

saldo

-2.943

-2.882

-2.902

-2.894

Totaal programma's

-52.615

-50.873

-50.680

-50.767

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

baten

8.323

8.323

8.323

8.323

lasten

534

534

534

534

saldo

7.789

7.789

7.789

7.789

- Algemene uitkering

baten

54.806

53.688

53.045

52.907

lasten

-

-

-

-

saldo

54.806

53.688

53.045

52.907

- Dividenden

baten

410

475

475

475

lasten

4

4

4

4

saldo

406

471

471

471

- Saldo financieringsfunctie

baten

746

748

716

686

lasten

694

650

610

543

saldo

51

98

106

143

- Overige algemene dekkingsmiddelen

baten

20

20

20

20

lasten

1.311

1.384

1.397

1.411

saldo

-1.291

-1.364

-1.377

-1.391

Totaal algemene dekkingsmiddelen

61.761

60.683

60.033

59.918

Overhead

baten

236

236

236

236

lasten

10.448

10.488

10.480

10.456

saldo

-10.212

-10.252

-10.244

-10.221

Heffing VPB

saldo

-

-

-

-

Onvoorzien

baten

-

-

-

-

lasten

123

123

123

123

saldo

-123

-123

-123

-123

Saldo van baten en lasten (A)

-1.188

-564

-1.014

-1.193

Toevoeging aan reserves

-

-

-

-

Onttrekking aan de reserves

2.361

878

1.020

1.032

Saldo onttrekkingen / toevoegingen aan reserves (B)

2.361

878

1.020

1.032

Geraamd resultaat (A + B)

Begrotingstekort

-

-

-

160

Begrotingsoverschot

1.172

313

6

-