icon 4A Besturen

4A BESTUREN

Baten

Lasten

Saldo

0-1 Bestuur

-

2.336

-2.336

0-2 Burgerzaken

344

1.393

-1.049

Totaal

344

3.730

-3.386